VriendenDLS

Wie?

Wie zijn er Vriend van de Deventer Leerschool?
De school heeft Vrienden van allerlei pluimage. Het zijn ouders van kinderen die nu op school zitten of mensen die er ooit zelf les hebben gehad. Of het zijn mensen uit Deventer en omstreken die het belangrijk vinden om de monumentale school in het hart van de Koekstad te steunen. Ook bedrijven of andere organisaties zijn ‘vriend’ geworden en steunen zo de school. Daaronder veel ondernemers uit de binnenstad en uit de Deventer regio. Zij hebben ook kinderen op de Deventer Leerschool.

Een overzicht van onze Vrienden: