VriendenDLS

Over

De Deventer Leerschool is een van de oudste basisscholen van Deventer. Heel veel inwoners van de Koekstad hebben les gehad in het markante gebouw in het hart van de stad. Soms ook kinderen van kinderen van kinderen. De school heeft dan ook meer dan 125 jaar geschiedenis. De school heeft ook een sterk team van docenten met een warm hart voor de 250 enthousiaste leerlingen.

Glans
Het gaat goed met de Deventer Leerschool. Maar soms zijn er onderwijsactiviteiten waarvoor het reguliere schoolbudget helaas maar weinig ruimte laat. Basisscholen krijgen geld van de gemeente en van het rijk. Ook ouders leveren een schoolbijdrage. Met dit geld kan een school kwalitatief uitstekend basisonderwijs verzorgen. Ook schoolreisjes worden ervan betaald. Maar soms heeft het oude schoolgebouw kostbaar onderhoud nodig. Of zijn nieuwe computers nodig om in te zetten in de lessen. Juist voor dit soort belangrijke uitgaven is in het reguliere schoolbudget vaak maar moeilijk ruimte te vinden. Dat zijn precies de projecten waarvoor de Vrienden zich inzetten.

Vrienden
Een groep ouders heeft daarom onlangs de stichting Vrienden van de Deventer Leerschool opgericht. Doel van de ‘vrienden’ is om fondsen te verzamelen voor (grotere) projecten en onderwijsactiviteiten waarvoor in het reguliere schoolbudget maar moeilijk ruimte is te vinden. Dat zijn soms juist de zaken die het onderwijs net dat beetje extra glans geven.

Vriendenbestuur
De stichting Vrienden van de Deventer Leerschool is opgericht en wordt gedragen door een van bestuur van ouders met kinderen die les hebben op de school. De stichting is onafhankelijk. De school kan fondsen voor activiteiten aanvragen.

Via deze site vindt u alle informatie over de Stichting Vrienden van de Deventer Leerschool. Ook kunt u via deze site zelf Vriend worden. Als u vragen hebt over (het werk van) de Vrienden van de Deventer Leerschool, neem dan contact op via e-mail: vrienden@deventerleerschool.nl.

 

U vindt uw medevrienden ook op