VriendenDLS

Stichting Vrienden van de Deventer Leerschool

De Deventer Leerschool is een van de oudste basisscholen van Deventer met meer dan 125 jaar geschiedenis. De school heeft een sterk team van docenten met een warm hart voor de 250 enthousiaste leerlingen. Het gaat goed met de Deventer Leerschool. Maar soms zijn er onderwijsactiviteiten waarvoor het reguliere schoolbudget helaas maar weinig ruimte laat. Daarom heeft de school een beetje extra steun nodig. Juist voor activiteiten en projecten waarvoor in het reguliere budget moeilijk ruimte is te vinden. Maar die de school en het onderwijs sterker maken.

Ook u kunt de leukste basisschool van Deventer helpen. Door het werk van de Stichting Vrienden van de Deventer Leerschool te steunen. Word ook Vriend van de Deventer Leerschool. Op deze site leest u alles over Vriendenprojecten, activiteiten, nieuwtjes en resultaten.